Turun Tyttöjen Talo parhaassa teini-iässä

Kuten otsikko kertoo, täällä Turussa on tehty Tyttötyötä jo kunniakkaat 15 vuotta. Enää ei siis taaperreta tossuissa, vaan jalkaan on vaihtunut tennarit, joilla on otettu vuosien varrella monenlaisia loikkia ja hyppyjä! Kuten nuoruusikään kuuluu, ryhmä johon kuulua on tärkeä, ja meidän teini-ikäisen taustalla on laajempi setlementtiverkosto, jossa on toiminnan juuret, ja joista on myös puhallettu myötätuuli ensimmäisiin lennokkaisiin askeliin.

Turun Tyttöjen Talo täyttää tänä vuonna 15 vuotta!

Tyttötyötä on tehty Suomessa sukupuolisensitiivisellä työotteella jo vuosituhannen vaihteesta. Setlementtinuorten liitossa käynnistyi Upea minä -tyttötyöhanke vuonna 1998, joka nosti esiin tarpeen tyttöjen omalle tilalle, jossapystytään tukemaan tyttöjen kasvua ja kehitystä erityisellä työotteella. Helsinkiin perustettiin ensimmäinen Tyttöjen Talo vuonna 1999. Tyttötyö laajeni 2000-luvun alussa eri paikkakunnille, joissa Tyttöjen Taloja perustettiin paikallisten setlementtien yhteyteen. Tällä hetkellä Tyttöjen Taloja on Suomessa seitsemällä eri paikkakunnalla ja Poikien Taloja kolmella. Toiminta on rahoitettu pääosin STEAn eli sosiaali-ja terveysministeriön rahoitusohjelman kautta.

Turussa Tyttöjen Talo avasi ovensa lokakuussa 2007. Paikallinen taustaorganisaatiomme on Auralan Nuoret ry. Toiminta alkoi Satakunnantieltä Auralan setlementin tiloista ja muutti pari vuotta myöhemmin ydinkeskustaan Kestilänkulman -taloon Yliopistonkadulle. Turku sai toisen toimipisteen Varissuon asuinalueelle vuonna 2014, jolloin alueella käynnistyi Pikku sisko -hanke, joka sai hankkeen päätyttyä pysyväisrahoituksen.

Turun Tyttöjen Talolla tehdään sosiaalista nuorisotyötä ja alusta asti merkittävässä osassa on ollut sukupuolisensitiivinen ja kulttuurisensitiivinen työote. Sensitiivisyys edellyttää työntekijältä, jonka työn keskiössä on nuorten kohtaaminen, omien arvojen ja asenteiden tiedostamista ja pohtimista. Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan kriittistä herkkyyttä tiedostaa ja tunnistaa sukupuoleen liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia suhteessa ihmisen kokemisen, olemisen ja toimimisen mahdollisuuksiin. Kyse ei ole sukupuolen häivyttämisestä, vaan halusta laajentaa ja rikastuttaa ihmisten toteutumisen mahdollisuuksia. Keskeistä työotteessa on myös sukupuolen moninaisuuden kunnioittaminen, mikä tarkoittaa jokaisen nuoren kohdalla oman yksilöllisen sukupuoli-identiteetin ilmaisun vapautta eli oikeutta olla ja tulla omaksi itsekseen ilman ympäristön normituksia tai oletuksia.

Tyttöjen Talon tavoitteena on tarjota kävijöille turvallinen kokemus yhteisöstä, jossa tulee nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tärkeänä tavoitteenamme on yksinäisyyden vähentäminen, itsetunnon sekä oman näköisten valintojen tukeminen. Sukupuolieriytetty toiminta vähentää sukupuolirooleihin liittyviä jännitteitä ja vaikuttaa monen kohdalla siihen, että tila koetaan turvalliseksi tulla. Keskiössä on tarjota maksutonta vapaa-ajantoimintaa, jossa pyritään vastaamaan kävijöiden tarpeisiin.

Tyttöjen Talon toimintamuodot ovat hyvin moninaiset. On avointa toimintaa, johon voi tulla vapaasti ja, jossa toiminta on rentoa yhdessäoloa erilaisen tekemisen merkeissä. Harraste – ja kasvuryhmät tarjoavat toimintaa kohdennetummin erilaisiin tarpeisiin. Yksilötuki on kahdenkeskistä keskustelutukea. Lisäksi on erilaisia tapahtumia ja retkiä. Tärkeässä osassa on myös verkostotyö, jota tehdään yhteistyössä niin koulujen, nuorisotoimen ja erilaisten järjestön kanssa. Keskustassa toimintaa on myös Nuorille äideille. Tälle ryhmälle on ollut toimintaa talon alkuvuosista asti ja toimintaa on kehitetty myös kolmevuotisen Nuoret äidit -hankkeen aikana.

Tyttöjen Talon työssä keskeistä on toiminnan kehittäminen ja reagoiminen ympäriltä tuleviin tarpeisiin. Järjestötoimijoina toimintaamme ohjaa suunnittelutyö, joka pohjaa STEA:n hyväksymiin hakemuksiin. Toimintamme myös kehittyy nopeasti erilaisten hankkeiden kautta, joissa toimintaa kehitetään myös erilaisille kohderyhmille. Varissuon talolla nousi tarve kotiin jalkautuvalla nuorisotyöllä, jota päästiin kehittämään Kotinuorisotyö -hankkeen avulla ja tässä hankkeessa puolestaan esille nousi tarve äitityölle. Tällä hetkellä Varissuolla on neljä työntekijää, joista kaksi on talotyöntekijää ja yksi kotinuorisotyöntekijä ja yksi äitityöntekijä. Keskustan toimipisteelle saimme oman seksuaaliväkivaltatyöntekijän, joka tarjoaa maksutonta apua seksuaaliväkivaltakysymyksiin ja kokemuksiin 13-29 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille.

Ensi syksyllä on sitten varmasti juhlien aika!! Ja eikös 15-vuotiaan kuulu pitää kunnon juhlat! Juhlitaan sitä, että jokaisella nuorella on oikeus, tennarit jalassa tai ilman, kokeilla siipiään ja uskoa siihen, että elämä kantaa.

Kaisa Kilpeläinen
Kirjoittaja työskentelee Turun Tyttöjen Talolla ohjaajana.

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.